Dữ liệu chính xác và đầy đủ

Dữ liệu được thu thập từ mạng internet có chắt lọc để lấy được thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

Cập nhật liên tục hàng giờ

Phần mềm quét dữ liệu chạy liên tục 24/7 để đảm bảo luôn cập nhật dữ liệu mới nhất hàng giờ.

Tìm kiếm thông minh

Tìm kiếm nhiều mục tiêu như MST, tên công ty, tên giám đốc, SĐT, tỉnh thành, quận huyện, ngành nghề... Kết quả trả về trong tích tắc.

X
X
Tìm thấy 36 kết quả trong 2 trang
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ VŨ
MST: 6200111050 - Đại diện pháp luật: PHẠM HUY THÔNG - Ngày thành lập: 06/11/2020
Địa chỉ: Bản Pa Kéo 1, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG Á CHÂU
MST: 6200110554 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DỰC - Ngày thành lập: 12/10/2020
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐO ĐẠC HẢI ĐĂNG
MST: 6200110561 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN DUY NGỌC - Ngày thành lập: 12/10/2020
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: ********** - **********
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỒNG QUÂN
MST: 6200110466 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG QUÂN - Ngày thành lập: 05/10/2020
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẢI NAM
MST: 6200107897 - Đại diện pháp luật: LÙ THỊ THẮM - Ngày thành lập: 19/05/2020
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH ĐÁ TỰ NHIÊN LAI CHÂU
MST: 6200091083 - Đại diện pháp luật: ĐIÊU VĂN PHƯỚC - Ngày thành lập: 06/01/2017
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN
MST: 6200082748 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUANG ANH - Ngày thành lập: 15/04/2015
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI ĐẤT VIỆT
MST: 6200084449 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN CƯỜNG - Ngày thành lập: 09/09/2015
Địa chỉ: Khu Trung Tâm , Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: ********** - **********
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM TÍN
MST: 6200073817 - Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC CHINH - Ngày thành lập: 18/12/2013
Địa chỉ: Bản Trung Tâm , Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG LAI CHÂU
MST: 6200075194 - Đại diện pháp luật: VŨ ĐỨC THIỆU - Ngày thành lập: 31/12/2013
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT THÀNH
MST: 6200094479 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐẠI - Ngày thành lập: 05/10/2017
Địa chỉ: Bản Phiêng Luông, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG QUÂN NẬM NHÙN
MST: 6200075483 - Đại diện pháp luật: - Ngày thành lập: 17/02/2014
Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: ********** - **********
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN KHÁNH
MST: 6200075596 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN DUY KHÁNH - Ngày thành lập: 27/02/2014
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI ANH HIẾU
MST: 6200076286 - Đại diện pháp luật: VŨ VĂN HOÁT - Ngày thành lập: 28/03/2014
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG LAI CHÂU
MST: 6200076991 - Đại diện pháp luật: KHOÀNG THỊ GIÊNG - Ngày thành lập: 21/04/2014
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG LONG
MST: 6200078212 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG THỊ MAI - Ngày thành lập: 01/08/2014
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG ĐĂNG LC
MST: 6200078780 - Đại diện pháp luật: - Ngày thành lập: 28/10/2014
Địa chỉ: Bản Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂM MẠNH
MST: 6200078903 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN DUY TÌNH - Ngày thành lập: 13/11/2014
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI 88
MST: 6200078879 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN HIỆP - Ngày thành lập: 07/11/2014
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: ********** - **********
CÔNG TY TNHH MTV HÀ SƠN BÌNH
MST: 6200094662 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN THƯỜNG - Ngày thành lập: 18/10/2017
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV HỮU HÙNG
MST: 6200081871 - Đại diện pháp luật: MAI XUÂN HỮU - Ngày thành lập: 15/01/2015
Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH XD - TM THUẬN THÀNH AN
MST: 6200097889 - Đại diện pháp luật: VŨ VĂN MẠNH - Ngày thành lập: 24/04/2018
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: ********** - **********
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI QUANG TRƯỜNG
MST: 6200085266 - Đại diện pháp luật: TRẦN XUÂN TRƯỜNG - Ngày thành lập: 04/11/2015
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG LÊ LỢI
MST: 6200103081 - Đại diện pháp luật: BÙI ĐỨC TOÀN - Ngày thành lập: 18/06/2019
Địa chỉ: Trung tâm thị trấn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LAI CHÂU
MST: 6200098138 - Đại diện pháp luật: CAO MẠNH THẮNG - Ngày thành lập: 31/05/2018
Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV TRUNG NGHĨA
MST: 6200097198 - Đại diện pháp luật: LÒ THỊ HẢO - Ngày thành lập: 02/03/2018
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG LIÊN SƠN
MST: 6200098307 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN QUYẾT - Ngày thành lập: 11/06/2018
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV HƯNG HOÀNG
MST: 6200090435 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN THÂN - Ngày thành lập: 16/11/2016
Địa chỉ: Bản Phiêng Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH
MST: 6200095289 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC THÀNH - Ngày thành lập: 27/11/2017
Địa chỉ: Bản Phiêng Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG THẾ KỶ 21
MST: 6200090509 - Đại diện pháp luật: BÙI ĐỨC HUY - Ngày thành lập: 21/11/2016
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Liên hệ: **********
Tìm thấy 36 kết quả trong 2 trang