CÔNG TY CỔ PHẦN 819 ĐÀ LẠT


Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN 819 ĐÀ LẠT
Tên công ty không dấu:
CONG TY CO PHAN 819 DA LAT
Tên công ty viết tắt:
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
5801448762
Số Điện Thoại:
**********
Email:
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty cổ phần
Người đại diện pháp luật:
LÊ THANH HẢI
Ngày bắt đầu thành lập:
20/11/2020
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 6810 (Chính) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.

2. 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Khách sạn.

3. 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh))

4. 5629 Dịch vụ ăn uống khác
5. 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống

Chi tiết: Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác.

6. 7911 Đại lý du lịch
7. 7912 Điều hành tua du lịch
8. 4101 Xây dựng nhà để ở
9. 4102 Xây dựng nhà không để ở

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

10. 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
11. 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
12. 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

13. 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc và bản đồ; HOạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

14. 4221 Xây dựng công trình điện
15. 4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
16. 4311 Phá dỡ
17. 4312 Chuẩn bị mặt bằng
18. 4292 Xây dựng công trình khai khoáng
19. 4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
20. 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 22/11/2020 00:36:35