CÔNG TY CỔ PHẦN APETECHS


Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN APETECHS
Tên công ty không dấu:
CONG TY CO PHAN APETECHS
Tên công ty viết tắt:
APETECHS JSC
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
0316600532
Số Điện Thoại:
Email:
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty cổ phần
Người đại diện pháp luật:
NGUYỄN TỐ CHINH
Ngày bắt đầu thành lập:
21/11/2020
Địa chỉ trụ sở chính:
66 đường D, LakeView City, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 6201 (Chính) Lập trình máy vi tính

Chi tiết: Sản xuất phần mềm. Lập trình máy vi tính

2. 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
3. 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4. 6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
5. 6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6. 6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
7. 9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
8. 3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
9. 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý

10. 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải. Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan. Giao nhận hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không).

11. 4690 Bán buôn tổng hợp

(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

12. 8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

(trừ Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)

13. 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

(trừ dịch vụ lấy lại tài sản, máy thu tiền xu đỗ xe, hoạt động đấu giá độc lập, quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

14. 4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

15. 7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

16. 7820 Cung ứng lao động tạm thời
17. 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

18. 8532 Đào tạo trung cấp

(không hoạt động tại trụ sở)

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 22/11/2020 00:38:03