CÔNG TY CỔ PHẦN BERYBEEGLOBAL


Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN BERYBEEGLOBAL
Tên công ty không dấu:
CONG TY CO PHAN BERYBEEGLOBAL
Tên công ty viết tắt:
BERYBEEGLOBAL JSC
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
0109507655
Số Điện Thoại:
**********
Email:
**********
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty cổ phần
Người đại diện pháp luật:
TRẦN THỊ THANH XUÂN
Ngày bắt đầu thành lập:
22/01/2021
Địa chỉ trụ sở chính:
Tầng 10, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 4610 (Chính) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: -Đại lý bán hàng hóa -Môi giới mua bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá)

2. 6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
3. 6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4. 6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
5. 6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; (Không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính)

6. 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: - Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp

7. 7310 Quảng cáo

(Loại trừ hoạt động quảng cáo trên không)

8. 7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
9. 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

(Loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập;)

10. 8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
11. 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: -Kinh doanh bất động sản (Loại trừ hoạt động đấu giá)

12. 7911 Đại lý du lịch

Chi tiết: -Kinh doanh đại lý lữ hành

13. 7912 Điều hành tua du lịch

Chi tiết: -Kinh doanh dịch vụ lữ hành

14. 7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
15. 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005)

16. 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
17. 4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
18. 4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

(Loại trừ hoạt động đấu giá)

19. 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
20. 4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
21. 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
22. 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: -kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

23. 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
24. 5224 Bốc xếp hàng hóa
25. 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

(Loại trừ hoạt động Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

26. 4690 Bán buôn tổng hợp
27. 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

(Loại trừ hoạt động Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí;)

28. 4784 Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 22/01/2021 23:43:00