CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINATECH


Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINATECH
Tên công ty không dấu:
CONG TY CO PHAN CONG NGHE FINATECH
Tên công ty viết tắt:
FINATECH.,JSC
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
0109504622
Số Điện Thoại:
**********
Email:
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty cổ phần
Người đại diện pháp luật:
NGUYỄN THẾ CƯỜNG
Ngày bắt đầu thành lập:
22/01/2021
Địa chỉ trụ sở chính:
Phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1, Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 5820 (Chính) Xuất bản phần mềm
2. 6201 Lập trình máy vi tính
3. 6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Chi tiết: Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin (Điều 52 Luật công nghệ thông tin năm 2006)

4. 6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

5. 6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6. 6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7. 6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

8. 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).

9. 7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
10. 7310 Quảng cáo
11. 7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
12. 7740 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
13. 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Chi tiết: - Photo, chuẩn bị tài liệu - Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

14. 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(Điều 28 - Luật thương mại năm 2005) - Hoạt động thương mại điện tử (Nghị định 25/2013/NĐ-CP)

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 22/01/2021 23:46:41