CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ĐÔNG SƠN


Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ĐÔNG SƠN
Tên công ty không dấu:
CONG TY CO PHAN GLOBAL DONG SON
Tên công ty viết tắt:
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
5400522521
Số Điện Thoại:
**********
Email:
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty cổ phần
Người đại diện pháp luật:
HÁCH THANH THẮNG
Ngày bắt đầu thành lập:
16/01/2021
Địa chỉ trụ sở chính:
Xóm 8, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 0210 (Chính) Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
2. 0119 Trồng cây hàng năm khác
3. 0121 Trồng cây ăn quả
4. 0122 Trồng cây lấy quả chứa dầu
5. 0123 Trồng cây điều
6. 0125 Trồng cây cao su
7. 0126 Trồng cây cà phê
8. 0127 Trồng cây chè
9. 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
10. 0129 Trồng cây lâu năm khác
11. 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
12. 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

13. 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
14. 4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
15. 4632 Bán buôn thực phẩm
16. 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
17. 4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
18. 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
19. 7911 Đại lý du lịch
20. 7912 Điều hành tua du lịch
21. 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
22. 5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
23. 5629 Dịch vụ ăn uống khác
24. 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
25. 4101 Xây dựng nhà để ở
26. 4102 Xây dựng nhà không để ở
27. 4211 Xây dựng công trình đường sắt
28. 4212 Xây dựng công trình đường bộ
29. 4221 Xây dựng công trình điện
30. 4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
31. 4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
32. 4229 Xây dựng công trình công ích khác
33. 4311 Phá dỡ
34. 4312 Chuẩn bị mặt bằng
35. 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
36. 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 16/01/2021 22:25:10