CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LỢI


Tên công ty:
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LỢI
Tên công ty không dấu:
CONG TY TNHH MTV DAI LOI
Tên công ty viết tắt:
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
6200110353
Số Điện Thoại:
**********
Email:
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Người đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ MINH LOAN
Ngày bắt đầu thành lập:
22/09/2020
Địa chỉ trụ sở chính:
Bản Mường Cấu, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 4102 (Chính) Xây dựng nhà không để ở
2. 4101 Xây dựng nhà để ở
3. 4212 Xây dựng công trình đường bộ
4. 4221 Xây dựng công trình điện
5. 4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
6. 4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
7. 4229 Xây dựng công trình công ích khác
8. 4291 Xây dựng công trình thủy
9. 4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
10. 4311 Phá dỡ
11. 4312 Chuẩn bị mặt bằng
12. 4321 Lắp đặt hệ thống điện
13. 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
14. 4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
15. 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
16. 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
17. 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
18. 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
19. 5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
20. 5629 Dịch vụ ăn uống khác
21. 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 22/09/2020 23:11:55