CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐO ĐẠC HẢI ĐĂNG


Tên công ty:
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐO ĐẠC HẢI ĐĂNG
Tên công ty không dấu:
CONG TY TNHH MTV TU VAN DO DAC HAI DANG
Tên công ty viết tắt:
Website:
Mã số doanh nghiệp (mã số thuế):
6200110561
Số Điện Thoại:
**********
Email:
**********
Fax:
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động
Loại hình pháp lý:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Người đại diện pháp luật:
NGUYỄN DUY NGỌC
Ngày bắt đầu thành lập:
12/10/2020
Địa chỉ trụ sở chính:
Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam Map

Danh sách ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
# Tên, Mô tả Ngành nghề
1. 7110 (Chính) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: - Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ; - Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, địa chính; thành lập bản đồ hành chính; đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; thành lập bản đồ chuyên đề. - Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. - Lập hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; - Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển KT – XH, quy hoạch sản xuất, quy hoạch ngành nghề kinh tế.

2. 4101 Xây dựng nhà để ở
3. 4102 Xây dựng nhà không để ở
4. 4211 Xây dựng công trình đường sắt
5. 4212 Xây dựng công trình đường bộ
6. 4221 Xây dựng công trình điện
7. 4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
8. 4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
9. 4229 Xây dựng công trình công ích khác
10. 4291 Xây dựng công trình thủy
11. 4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
12. 4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
13. 4311 Phá dỡ
14. 4312 Chuẩn bị mặt bằng
15. 4321 Lắp đặt hệ thống điện
16. 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
17. 4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
18. 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
19. 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
20. 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Tư vấn các dịch vụ môi trường, Lập báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường, lập cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường, dịch vụ công nghệ môi trường. - Điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên. - Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường. - Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Thống kê kiểm kê đất đai. - Đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng

21. 4292 Xây dựng công trình khai khoáng

Trên đây là Thông tin mà phần mềm thu thập tự động từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ cơ quan thuế để có được thông tin chính xác nhất. Trường hợp thông tin không đúng hoặc sai lệch bạn có thể gửi yêu cầu phần mềm cập nhật lại tự động.

Doanh nghiệp liên quan có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp cùng địa phương

Doanh nghiệp cùng ngành chính

Lần cập nhật cuối: 13/10/2020 01:06:48